Methis 9-10 (Spring-autumn 2012)

Special issue on Translation History

doi: 10.7592/methis.v7i9/10

ISBN: 978-9949-490-23-3


Compilers: Anne Lange, Daniele Monticelli

Editors: Anne Lange, Daniele Monticelli

Language editor: Katrin Raid
Editor of summaries: Daniel Warren


CONTENTS


Foreword

Anne Lange, Daniele Monticelli - Kuidas kirjutatakse tõlkelugu?


ARTICLES


1. Kristiina Ross - Heinrich Stahli ja Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlke kõrvutus / An Attempt at the Comparison of the Translations of the New Testament by Heinrich Stahl und Johannes Gutslaff 

2. Janika Päll - Eesti antiigitõlke traditsioonid / Traditions of Estonian Translation from Ancient Greek and Latin

3. Maria-Kristiina Lotman - Antiikvärsimõõdud eesti tõlgetes 19. sajandi lõpul – 20. sajandi esimesel poolel /  Ancient Meters in Estonian Translations at the End of the 19th Century – the First Half of the 20th Century

4. Krista Mits - Pilk ingliskeelse kirjanduse tõlgetele 18. sajandi lõpust 20. sajandi algusveerandini /  A Look at Estonian Translations of English Literature from the late 18th Century to the Early 20th Century

5. Aile Möldre - Ilukirjanduse tõlked 20. sajandi esimese poole Eesti ja Soome raamatutoodangus (1900–1940) /  Translations of Belles-Lettres in the Book Production of Estonia and Finland during the First Half of the 20th Century (1900–1940)

6. Katiliina Gielen - Marta Sillaotsa eksplitsiitne ja implitsiitne tõlkepoeetika / Marta Sillaots: The Implicit and Explicit Poetics of Translation

7. Ene-Reet Soovik, Kaisa Vaher - Kolm Eesti Robinsoni: Daniel Defoe romaan eesti tõlkes / Three Estonian Robinsons: Daniel Defoe’s Novel in Estonian Translation

8. Alari Allik - Pilgusadu läbi elu: Ono no Komachi tõlkimisest / Falling Like Rain through Life: Translating Ono no Komachi

9. Elin Sütiste - Tõlkelugu ja kultuurimälu / Translation History and Cultural Memory


MEDIATION OF THEORY


Maria Tymoczko - Tõlkimine ja poliitiline angažeeritus.  Aktivism, sotsiaalne muutus ja tõlkimise roll geopoliitilistes nihetes 

Anne Lange, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov - Maria Tymoczko angažeeritud tõlketeadus 


REVIEW


H. K. Riikonen - Tõlkeloo arvukad dimensioonid 


ARCHIVAL FIND


Katiliina Gielen - Noore Ain Kaalepi kirjad Marta Sillaotsale Nõmmele Valguse tänavale



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.