Methis nr 5-6 (kevad-sügis 2010)

Omaelulookirjutuse erinumber 

"Omaelulookirjutus Eesti kultuuriloos"

ISBN 978-9949-446-64-3 (trükiversioon)

https://doi.org/10.7592/methis.v4i5-6


Koostaja, toimetaja: LEENA KURVET-KÄOSAAR

 

Keeletoimetaja: Maarja Hollo

Resümeede tõlge inlgise keelde: Krista Mits, Leena Kurvet-Käosaar, Blake Royer

Korrektorid: Eda-Kai Simmermann, Marju Mikkel, Maarja Hollo 

 

SISUKORD


Marin Laak - Eessõna 

Leena Kurvet-Käosaar - Mõistete rägastikus: autobiograafiast omaelulookirjutuseni

 

ARTIKLID

 

1. Rutt Hinrikus - Eesti autobiograafilise kirjutuse kujunemisest 18. sajandist Teise maailmasõjani

2. Tiina Kirss - "Vana tuuletallaja": August Kitzbergi mälestused eesti autobiograafia tüvitekstina 

3Eve Annuk - Autobiograafia kui "tõe” diskursus: Lilli Suburgi "Minu saatusega võitluskäik"

4. Ave Mattheus - Lapse(põlv) 19. sajandi teise poole Eestis omaelulooliste tekstide näitel

5Maris Saagpakk - Ambivalentsus baltisaksa naiste mälestustekstides

6. Maarja Hollo - Meie saarelt Mnemosyne juurde. Saar kui omaelulooline kujund Bernard Kangro loomingus

7Aija Sakova - Kohustus kannatada, et näha ja mõista. Ene Mihkelsoni ja Ingeborg Bachmani kirjanikunägemus

8. Aare Pilv - Minakirjutusest. Tõnu Õnnepalu, Mihkel Raua ja Madis Kõivu näitel

9Piret Kruuspere - Omaeluloolisus eesti teatris: Merle Karusoo lavastustest

10Anneli Saro - Postdramaatiline teater ja autobiograafiline lavastus sotsiaalses kontekstis

11Tiiu Jaago - Mälestuste kogumisprotsessis loodud tekstide žanrilisus. 1905. aasta sündmuslugude näitel

12Anna Verschik  - Keeleliste elulugude uurimisvõimalusi: Dagmar Normeti mitmekeelne lapsepõlv Eestis

 

ARHIIVILEID


Gustav Malts - Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest

Rutt Hinrikus - Gustav Maltsa käsikirjast

 

TEOORIAVAHENDUS


Philippe Lejeune - Autobiograafiline leping

Leena Kurvet-Käosaar - Saatesõna tõlkele

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.