Autoritele

Ajakirja Methis vormistusnõuete aluseks on alates 2018. aastast Chicago stiil:

- eesti keelele kohandatud vormistusjuhend: PDF.

ingliskeelne online käsiraamat: "Chicago Manual of Style".


Ajakiri avaldab akadeemilisi originaaluurimisi,  peamiselt kirjandus-, kultuuri- ja teatriteaduse alal.

 

Avaldamisettepanek koos artikli lühikese tutvustusega (500 sõna) palume saata vabanumbri või erinumbri koostajatele võimalikult varakult. Täistekstide saatmise tähtaegu saate jälgida meie kodulehel, vt järgmised numbrid.

 

NB! Palume autoritel kinni pidada tähtaegadest


Kaastöö esitamisel palume see vormistada standardlehekülgedes:

-  Times New Roman

-  reavahe 1,5

-  kirja suurus 12

 

Artikli maksimaalne maht on 25 lk (koos kirjandusega).  


Teadusartiklile tuleb lisada:


- Teesid (lühikokkuvõte artikli alguses) – kuni 75 sõna
- 4 kuni 6 võtmesõna  (keywords)
- Ingliskeelne kokkuvõte – ca. 750 sõna
- Lühike akadeemiline autoritutvustus – inglise ja eesti keeles


Illustreeriva materjali peab autor esitama eraldi trükikvaliteedis failidena, optimaalne resolutsioon jooniste puhul on 600–1200 dpi, fotodel 300 dpi. Illustratsioonide allkirjad tuleb paigutada artikli teksti sisse.

 

AJAKIRI ON EELRETSENSEERITAV -  KAASTÖÖ AVALDATAKSE  POSITIIVSE RETSENSIOONI KORRAL. 

 

Avaldame kaastöid ka järgmistes rubriikides:

- MANIFEST:  programmiline essee

- TEOORIAVAHENDUS: erialase teoreetilise artikli tõlge ja saatesõna

- ARVUSTUS: retsensioon või ülevaateartikkel erialakirjandusest

- ARHIIVILEID: kommenteeritud ja saatesõnaga allikapublikatsioon

- INTERVJUU

- ARUTELU: arvustus ja autori vastus sellele

- VARIA

 

Kaastööd ja ettepanekud palume saata konkreetsete erinumbrite koostajate või toimetuse aadressil; vabaartiklite ettepanekud palume saata toimetusele:

methis@kirmus.ee/ marin.laak@gmail.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.