Methis 29 (kevad 2022)

Kirjandus ja avatus: Jaan Kaplinski ja Ilmar Laaban, erinumber

ISBN 978-9949-03-918-0 (pdf)

https://doi.org/10.7592/methis.v23i29


Terviknumbri  PDF


Koostajad: MARIN LAAK, ENE-REET SOOVIK
Toimetaja: Kanni Labi
Inglise keele tõlkija ja toimetaja: Ene-Reet Soovik
Rootsikeelse artikli tõlge: Anti Saar

SISUKORD

Sissejuhatus

Ene-Reet Soovik, Marin Laak - Avatusse astudes. Jaan Kaplinski ja Ilmar Laabani loome kokkupuuted ja mitmekesisus  PDF

ARTIKLID

  1. Thomas Salumets - Meisterlikud õpipoisid. Jaan Kaplinski ja tema hingesugulane Tomas Tranströmer (tlk Ene-Reet Soovik)  PDF
  2. Arne Merilai - Kaplinski joon ja Rummo sädemed. Struktuurivõrdlus PDF
  3. Tiina Ann Kirss, Aija Sakova - Ilmar Laabani (luule)dialoog Paul Celani ja
    Nelly Sachsiga PDF
  4. Triinu Ojamaa - Pagulase suhtlusvõrgustiku kujunemisest lähikondsetega.
    Ilmar Laabani juhtum PDF
  5. Ene-Reet Soovik - Tuulest tulek. Jaan Kaplinski luule tuuline maailm PDF
  6. Marek Tamm - Kuidas jääda ellu? Jaan Kaplinskiga antropotseenis PDF

Vabaartiklid

        7. Maarja Hollo - Lapsed ja sõda. Sõjatrauma Tiina Kurnimi autobiograafias
            „Sõrve rahva elukeerdkäigud“ ja Ülo Tuuliku romaanis „Sõja jalus“  PDF
        8. Igor Pilshchikov - Vana ja uus kvantitatiivne formalism: kõrvutused ja välja-                vaated (Moskva Lingvistiline Ring ning Stanfordi Kirjanduslabor)
            (tlk Kajar Pruul ja Mihhail Trunin) PDF

TEOORIAVAHENDUS

        9.  Hasso Krull -  „Kunstiteoses kohtub subjekt Teisega“: Ilmar Laabani                            muusikameel PDF

        10.  Ilmar Laaban - Muusika, ühiskond, revolutsioon. Perspektiivne visand
          mõttevahetusse
(Tlk Anti Saar)  PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.