Methis 26 (sügis 2020)

Digihumanitaaria erinumber 

https://doi.org/10.7592/methis.v21i26


Koostajad: MARIN LAAK, PIRET VIIRES
Toimetajad: Kanni Labi, Marin Laak
Eesti keele toimetaja: Kanni Labi
Inglise keele toimetaja: Marika Liivamägi


SISUKORD

Marin Laak, Piret Viires, Mari Sarv -  Digikultuuri väljakutseid. Kultuuripärandi kasutamine humanitaarteaduses ja hariduses  PDF

ARTIKLID

  1. Andra Siibak -  Digipõlvkonnast sotsiaalmeedia põlvkonnaks. Põlvkondlikku enesemääratlust kujundavad trendid Eesti noorte internetikasutuses  PDF
  2. Mikko Tolonen, Eetu Mäkelä, Jani Marjanen, Tuuli Tahko -  Arvutiteaduse kaasamine humanitaarharidusse  PDF
  3. Maarja Ojamaa, Peeter Torop -  Kultuuripärand ja digitaalne lugemine: raamatu ja platvormi vahel  PDF
  4. Larissa Leiminger, Aija Sakova - Arhiivimaterjalide juurdepääsu ja konteksti küsimused Õpetatud Eesti Seltsi käsikirjakogu näitel PDF
  5. Theo Meder - Eluraamatute arvutianalüüs – prooviuurimus PDF
  6. Eve Annuk, Piret Voolaid - Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis PDF
  7. Mari Sarv - Regilaulude teema-analüüs: võimalusi ja väljakutseid PDF
  8. Risto Järv - Tegelasvõrgustikud kahes raamatus Reinuvader Rebasest  PDF
  9. Marin Laak - Kirjanduslikud digikeskkonnad keeleressursside baasina: mõjukriitika juhtumiuuring päringusüsteemis KORP  PDF
  10. Piret Viires - Uued loomevõimalused internetis. Märkmeid sotsiaalmeedia kirjandusest PDF

Vabaartikkel

11. Leo Luks - Üleinimese võimalikkusest digiteeritud elu kontekstis PDF

TEOORIAVAHENDUS

12. Philippe Bootz (tlk Marri Amon) - Digitaalne kirjandus: kas tõesti püsivalt efemeerne? PDF

13. Philippe Bootz
(tlk Marri Amon) - Saatesõna tõlkele PDF

ARHIIVILEID 

14. Maria-Kristiina Lotman , Rebekka Lotman - Jaan Bergmanni pilaeepos „Jaaniida“: tekst, kontekst ja intertekst  PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.