Methis 27/28 (kevad-sügis 2021)

Erinumber

"Taju ja performatiivsus" (inglise keeles)

https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28


Koostajad, toimetajad: 

RAILI MARLING, ANNELI SARO, HEDI-LIIS TOOME


Terviknumber  PDF

SISUKORD

Sissejuhatus

Raili Marling, Anneli Saro - Performatiivsus, etendus ja taju
PDF

ESSEE

Mieke Bal  - Kuidas performatiivsuse mõiste rändab: inimeste ja meedia vahel PDF

ARTIKLID

 1. Raili Marling - Autentsus ja sügavuse illusioon afektide kujutamises: taju ja performatiivsus nüüdisaegses ilukirjanduses ja autofiktsioonis
 2. PDF
 3. Tanel Lepsoo -  Performatiiv ja kirg: lugedes Cocteau’d Prousti ja Derridaga PDF
 4. Richard Pettifer -  Puuduv kunstnik: mitte-inimese agentsus teatri kontekstis PDF
 5. Madli Pesti - Ruum kui aktiivne agent. Performatiivsest ruumist Eesti nüüdisaegsetes etenduskunstides PDF
 6. Jurgita Staniškytė - Ebastabiilsuse seisund: performatiivne pööre ja Leedu nüüdisteater PDF
 7. Anneli Saro -  Kunstidevahelise etenduse poeetika ja taju PDF
 8. Marie-Luise Meier - Vaikesätte jälgedes: valikuarhitektuuri navigeerimine videomängudes PDF
 9. Taavet Jansen, Aleksander Väljamäe - Kunstiliste sekkumiste kasutamine füsioloogiapõhiste interaktsioonide uurimiseks etenduskunstis PDF
 10. Katiliina Gielen, Maria-Kristiina Lotman - Performatiivsusest ja tajust varases eesti teatritõlkes PDF
 11. Anne-Liis Maripuu - Soo performatiivsus esimeste moderntantsijate loomingus ja elus. Elmerice Partsi ja Gerd Neggo juhtumiuuring PDF

Vabaartikkel

11. Jakob Ossmann, Kasra Seirafi, Carina Doppler - Neli võimalust liitreaalsuse kogemiseks muuseumis PDF

ARVUSTUS

12. Ian Gwin - Under Review: Nordic Literature of Decadence. Edited by Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi, Viola Parente-Čapková, and Mirjam Hinrikus (London and New York: Routledge, 2020) PDF

13. Sara Bédard-Goulet
- Under Review: Timo Maran. Ecosemiotics: The Study of Signs in Changing Ecologies. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020) PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.