Methis nr 17-18 (kevad-sügis 2016)

Võrdleva kirjandusteaduse erinumber

https://doi.org/10.7592/methis.v14i17/18


Koostajad, toimetajad: LIINA LUKAS, LEENA KURVET-KÄOSAAR

Keeletoimetaja: Kanni Labi

 

Sisukord

Liina Lukas - Saateks   PDF

ARTIKLID

1. Jüri Talvet - Võrdleva kirjandusteaduse ja maailmakirjanduse sümbiootilise koosolu väljavaatest  PDF
2. Liina Lukas - Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal  PDF
3. Rein Veidemann - Jüri Talveti filoloogiline teekond: hispaaniakeelsest maailmast Eestisse ja tagasi  PDF
4. Arne Merilai - Maamesilasena maailmas ehk lihtsalt Jüri Talveti meetodist  PDF
5. Lauri PilterJüri Talvet maailmaluule tõlgendajana PDF
6. Klaarika Kaldjärv - Tõlkija kui nähtamatu maag: näiteid hispaaniakeelse kirjanduse tõlgetest Jüri Talveti tõlkemõtte valguses  PDF
7. Tanar Kirs - Jüri Talvet Juhan Liivi radadel   PDF
8. Marin Laak - Unelõiv ja Saarepiiga: Jüri Talveti kirjanduslik "Kalevipoeg"  PDF
9. Tiina Ann Kirss - Inimkonna hämarus: Marie Under ja saksa ekspressionism  PDF
10. Epp Annus - Armastusest: tõerežiimid, kultuurilised kujutelmad ja kehaline ilmakogemus  PDF
11. Leena Kurvet-Käosaar - Euroopa-ihalusest taasiseseisvusperioodi autobiograafiates PDF
12. Kadri Naanu - Adressaadi dünaamikast Harriet Jacobsi orjanarratiivis "Incidents in a Life of a Slave Girl ja Eduard Vilde ajaloolises romaanis "Mahtra Sõda" PDF
13. Cornelius Hasselblatt - Kas "balti kirjanik" on olemas?  PDF

TEOORIAVAHENDUS

14. Liina Lukas - Erich Auerbachi maailmakirjanduse filoloogia. Saatesõna tõlkele  PDF

INTERVJUU

15. Rein Veidemann - Kakskümmend aastat Interlitterariat / Twenty Years of Interlitteraria   PDF

ARHIIVILEID

16. Igor Pilshchikov, Maria-Kristiina Lotman - Ühest Juri Lotmani retsensioonist ja nõukogude aja entsüklopeediatest  PDF

VARIA

17. Inga Sapunjan - Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama. ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016  PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.