P

Marko Pajević
Under Review: Journal of Literary Multilingualism, Volume 1 (Brill, 2023) (Arvustus)

Viktor Pál
Keskkonnakaitse autoritaarsetes ühiskondades (tlk Kanni Labi)

Anna Pavlova
Draamateoste tõlkimise teooria ja reaalsus Anton Tšehhovi näidendi „Kirsiaed“ mõnede tõlgete analüüsi näitel

Marika Peekmann
Baltisaksa piirilinn. Eduard von Stackelbergi ja Monika Hunniuse Narvad

Ramona Pellegrino
Ennast tõlkivad autorid saksakeelses nüüdiskirjanduses

Maris Peters
Looking in from the Outside: Jeff Johnson. The New Theatre of the Baltics. From Soviet to Western Influence in Estonia, Latvia and Lithuania. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland & Company, 2007  (Arvustus)

Madli Pesti
Ruum kui aktiivne agent. Performatiivsest ruumist Eesti nüüdisaegsetes etenduskunstides

Martynas Petrikas
Teater satiiri kõverpeeglis: Leedu näide aastaist 1924–1940

Richard Pettifer
Puuduv kunstnik: mitte-inimese agentsus teatri kontekstis

Ines Piibeleht
Moe fenomen

Kaarel Piirimäe
Postkolonialism ja Nõukogude Liit: Epp Annuse „Soviet Postcolonial Studies: A view from the Western Borderlands“ (Routledge, 2018) (Arutelu)

Tarmo Pikner
Enam kui kahanevad postindustriaalsed linnad: Detroiti ja Narva linnaruumilised kestvused

Lea Pild
Küsimus „vene mõjust” F. Tuglase artiklis „Valeri Brjussov”

Vene kirjanduse tõlkeideoloogiast. Saateks

Jutustajateksti muutlikkus Fjodor Dostojevski romaani „Vennad Karamazovid“ eestikeelsetes tõlgetes

Igor Pilshchikov
Ühest Juri Lotmani retsensioonist ja nõukogude aja entsüklopeediatest (Arhiivileiu saateartikkel) 

Vana ja uus kvantitatiivne formalism: kõrvutused ja väljavaated (Moskva Lingvistiline Ring ning Stanfordi Kirjanduslabor)

Lauri Pilter
Jüri Talvet maailmaluule tõlgendajana

Aare Pilv
Minakirjutusest. Tõnu Õnnepalu, Mihkel Raua ja Madis Kõivu näitel

Väike teatmik (Tartu) paranoiakriitilise risoomi kohta 

Kuidas teha Kreenholmist kunstiteost (Varia)

Ulrike Plath

Põrkuvad „ilmamaad“ 17. sajandi Liivimaal

Ülar Ploom
Ridala ikoonikast sümbolismi esteetika taustal

Katrin Puik
Verbaalsest irooniast Heiti Talviku ja Betti Alveri luule näitel

Eliisa Puudersell
M-äng Mati Undi „Tühirannas“ ja „Via regias“

Janika Päll
Eesti antiigitõlke traditsioonid

Uusklassikaline luuletraditsioon varauusaja Tallinnas ja Tartus

Lona Päll
Sõjakas kaitse – konfliktid loodus- ja kultuuripärandi hoiu kujundamisel

Ülle Pärli
Vene kirjandus venestusaja eesti koolides

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.