A

Katri Aaslav-Tepandi
Noor eesti teater ja Noor-Eesti

Robin van den Akker
Märkmeid metamodernismist (Teooriavahendus)

Alari Allik
Pilgusadu läbi elu: Ono no Komachi tõlkimisest

Aet Annist
Loodusmõttest aktivismini: saateks keskkondluse erinumbrile  (Saatesõna)

Eve Annuk
Autobiograafia kui "tõe” diskursus: Lilli Suburgi "Minu saatusega võitluskäik"

Honoraripoliitikast Eestis stalinismi perioodil

Stalinismi „Teised“: Ilmi Kolla kui teisitimõtleja


Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis

Epp Annus
Argiilma poeetika ja pidulik elu

Postkolonialismi pealetung post-sovetoloogias: kas paradigmamuutuse künnisel?

David Chioni Moore'i vaated nõukogude postkolonialismile  (Teooriavahenduse saateartikkel)

Afektiivne pööre humanitaarteadustes (Arvustus)

Armastusest: tõerežiimid, kultuurilised kujutelmad ja kehaline ilmakogemus

Ben Highmore ja esteetiline uurijateadlikkus (Teooriavahenduse saateartikkel)

Ma tõstan klaasi vene rahva terviseks: sotskolonialismi diskursiivsed alustalad (Sissejuhatus)

Postkoloniaalne kosmoloogia või postkoloniaalne kriitika? Vastus Kaarel Piirimäele  (Arutelu)


Knut Ove Arntzen
Nomadismist

Emrah Atasoy

Transformatsioonilised utoopia/düstoopia projektsioonid türgi kirjanduses: Adam Şeneli „Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı“


Erich Auerbach
Maailmakirjanduse filoloogia (Teooriavahendus; ainult trükiväljaandes)

Kristina Aurylaitė
Migrandi kuju ja mitmekeelsuspraktikad valitud leedu romaanides ning nende tõlgetes inglise keelde: Antanas Škėma „Balta drobulė“ ja Gabija Grušaitė „Stasys Šaltoka“

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.