Methis 23 (kevad 2019)

Kirjandus ja tehnika


Koostajad ja toimetajad: Indrek Männiste, Jaak Tomberg


DOI: https://doi.org/10.7592/methis.v18i23

Marin Laak  - Eessõna

Sissejuhatus / Introduction

Indrek Männiste, Jaak Tomberg  - Kirjandus tehnikaajastul 

Artiklid / Articles

  1. Tiit Hennoste - Johannes Semper hobusega. Avangard, takerduja tehnika ja looduse vahel

  2. Raili Marling  - „Muutume masinateks“. Tehnoloogia ja soolistatud kehad ameerika modernismis 

  3. Indrek Männiste  - Kirjandus, kontrapunkt ja cantus technicus 

  4. Arne Merilai - Tehnikapööre ja luulekääne: tule Jumal appi

  5. Jaak Tomberg  - Küberpunk ilma teadusulmeta 

  6.   Marin Laak, Piret ViiresKirjandus ja digitaalne tehnoloogia 

Vabaartiklid / Varia Articles

  7.  Roosmarii Kurvits  - Kakskümmend viis aastat hiljem. Ajakirjanike meenutused nõukogude tsensuurist 

Teooriavahendus / Mediation of Theory

Jaak Tomberg  - N. Katherine Haylesi posthumanistlik vaade digitaalsele kirjandusele. Saatesõna tõlkele

N. Katherine Hayles; Silver Rattasepp  - Intermediatsioon: ühe visiooni kannul 

Varia

Andrus Laansalu  - Kirja masina ekstaatiline ümberkonstrueerimine 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.