Methis 27/28 (kevad-sügis 2021)

Taju ja performatiivsus (inglise keeles)

Koostajad: Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome


DOI: https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28
(Ilmunud: 2021-12-15)

Terviknumber  PDF


Sissejuhatus

Raili Marling, Anneli Saro - Performatiivsus, etendus ja taju
PDF

Essee

Mieke Bal  - Kuidas performatiivsuse mõiste rändab: inimeste ja meedia vahel
PDF

Artiklid

 1. Raili Marling - Autentsus ja sügavuse illusioon afektide kujutamises: taju ja performatiivsus nüüdisaegses ilukirjanduses ja autofiktsioonis
  PDF
 2. Tanel Lepsoo -  Performatiiv ja kirg: lugedes Cocteau’d Prousti ja Derridaga
  PDF
 3. Richard Pettifer -  Puuduv kunstnik: mitte-inimese agentsus teatri kontekstis
  PDF
 4. Madli Pesti - Ruum kui aktiivne agent. Performatiivsest ruumist Eesti nüüdisaegsetes etenduskunstides
  PDF
 5. Jurgita Staniškytė - Ebastabiilsuse seisund: performatiivne pööre ja Leedu nüüdisteater
  PDF
 6. Anneli Saro -  Kunstidevahelise etenduse poeetika ja taju
  PDF
 7. Marie-Luise Meier - Vaikesätte jälgedes: valikuarhitektuuri navigeerimine videomängudes
  PDF
 8. Taavet Jansen, Aleksander Väljamäe - Kunstiliste sekkumiste kasutamine füsioloogiapõhiste interaktsioonide uurimiseks etenduskunstis
  PDF
 9. Katiliina Gielen, Maria-Kristiina Lotman - Performatiivsusest ja tajust varases eesti teatritõlkes
  PDF
 10. Anne-Liis Maripuu - Soo performatiivsus esimeste moderntantsijate loomingus ja elus. Elmerice Partsi ja Gerd Neggo juhtumiuuring
  PDF

Vabaartikkel

Jakob Ossmann, Kasra Seirafi, Carina Doppler - Neli võimalust liitreaalsuse kogemiseks muuseumis
PDF

Arvustused

 1. Ian Gwin - Under Review: Nordic Literature of Decadence. Edited by Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi, Viola Parente-Čapková, and Mirjam Hinrikus (London and New York: Routledge, 2020)
  PDF
 2. Sara Bédard-Goulet - Under Review: Timo Maran. Ecosemiotics: The Study of Signs in Changing Ecologies. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020)
  PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.