Järgmised

1) Methis nr 20, 2017 (sügis): sotskolonialismi erinumber, toimetamisel 

Koostaja - Eesti Kirjandusmuuseum, dr Epp Annus epp.annus[at]gmail.com

Erinumbri tööpealkiri: Sotskolonialistlik võimumaatriks Nõukogude Eestis: koloniaalsus, modernsus, rahvuslus

 

Ootame artikliettepanekuid ja 500-750-sõnalisi ideekavandeid koos lühikese cv-ga.

Küsimuseasetused:

-  võimalikkuste topograafia sotskolonialistlikus Eestis / mõnel konkreetsel perioodil, mõnes konkreetses valdkonnas;

-  agentsuse küsimus: kelle häält oli ühiskonnas kuulda? Millised olid agentsuse loomise strateegiad sotskolonialistlikus ühiskonnas / selle mõnes valdkonnas? Milline oli kirjanduse jt kunstide roll agentsuse ja isedusmudelite juurutamisel ja levitamisel?

- sotskoloniaalne võimumaatriks, sotskoloniaalsed subjektipositsioonid ühiskonnas / selle mõnes valdkonnas;

-  sotskolonialistlik kultuurisituatsioon ja selle areng;

-  ajastuomased binaarsed opositsioonid (rahvuslik vs. nõukogulik, avalik vs. isiklik, oma ja võõras jm), nende kultuuriline konstrueerimine ja dekonstrueerimine. Kunstide roll ajastuomaste binaarsete opositsioonide kehtestamisel ja dekonstrueerimisel;

-  rahvuslus ja dekoloniaalsed protsessid.

Artikkel ei pea tingimata kasutama postkoloniaalsete uuringute sõnavara, küll aga peaks see avama (kuigi mitte ainult) keskuse (Moskva) ja ääremaa (Eesti NSV) vahelist võimudünaamikat.NB! Vt ka KUTSEKIRJA - pikem selgitus.


2) Methis nr 21/22, 2018 (kevad-sügis): rahvusvaheline erinumber "Literatures in Dialogue"


3) Methis nr 23, 2019 (kevad): vabanumber


4) Methis nr 24, 2019 (sügis): digihumanitaaria ja -kirjanduse erinumber


5) Methis nr 25, 2020 (kevad):  vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumberCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.