Tutvustuseks

AJAKIRJA METHIS TUTVUSTUSEKS


Ajakiri Methis. Studia humaniora Estonica  on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav perioodiline teadusajakiri - 
registreeritud rahvusvahelistes andmebaasides ERIH PLUS, Scopus, Ulrich, MLA ja DOAJ.

Avaldame humanitaarteaduslikke originaaluurimusi, peamiselt kirjanduse ja kultuuriuurimise ning teatriteaduse alalt. Ajakirja igas erinumbris avaldame kolm vabateemalist artiklit.

Ilmumissagedus: kaks korda aastas, kuupäevalise täpsusega:

  • kevadnumber 15. juunil
  • sügisnumber 15. detsembril
Methis ilmub elektrooniliselt ja on avatud juurdepääsuga (open access), tasuta kättesaadav. Trükiväljaanne ilmub pärast veebiväljande ilmumist. 

Artiklid on kättesaadavad siinse kodulehe kaudu, mis on lingitud e-ajakirjade platvormiga OJS (Open Journal Systems) Tartu Ülikooli Raamatukogu serveris, mille kaudu jõuab ajakirja sisu rahvusvahelistesse andmebaasiesse.

Ajakirja ilmub eesti (või inglise) keeles. Lisatakse pikem (750 sõna)  kokkuvõte (Summary) inglise (või eesti) keeles.

RUBRIIGID

MANIFEST 
– programmiline (teooria)artikkel

TEOORIAVAHENDUS - erialase teoreetilise artikli tõlge ja selle saatesõna

ARVUSTUS - (ülevaate)artikkel erialakirjandusest 

ARUTELU - arvustus ja vastus sellele

ARHIIVILEID – tekstikriitiliselt kommenteeritud allikapublikatsioon Eesti Kultuuriloolise Arhiivi või teiste arhiivide kogudest ja selle saateartikkel.

INTERVJUU - erinumbrite sisuga sobivad vestlused  

VARIA - konverentsiülevaated, päevaküsimused jm teistesse rubriikidesse raskesti paigutatavad kaastööd

AUTORIÕIGUSED

  • Ajakirja vastuvõetud artikli autoriõigus kuulub autorile ja toimetusele, mis võimaldab ajakirja laiemalt levitada.
  • Toimetusele loovutatud artiklit ei ole autoril õigust uuesti avaldada enne ühe aasta möödumist ajakirja toimetuse kirjaliku nõusolekuta. 
  • Taasavaldamisel on autor kohustatud viitama artikli esmailmumise täpsed andmed.

Ajakirja sisu on kaitstud Creative Commonsi litsentsiga, mis lubab teost tasuta jagada ja levitada koos viitega artikli esmailmumisele ajakirjas Methis.

AVALDAMISTASU

Artikli avaldamise eest ei võeta tasu autorilt ja tema institutsioonilt. Ajakirja artiklid on veebis avatud juurdepääsuga ja tasuta allalaaditavad. 


METHISE ASUTAMISEST JA NIMEST

Ajakiri asutati Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi eesti kirjanduse ja teatriteaduse õppetooli ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi koostöös novembris 2007. Ajakirja trükiväljannet avaldab alates 2010. aastast Tartu Ülikooli Kirjastus.


Ajakirja nimi Methis otsest tähendust ei kanna, kuid on inspireeritud Metise, kreeka tarkusejumalanna Athena ema nimest, h-täht uues nimes viitab humaniorale.


Dr. Marju Lepajõe, in memoriam.


"
Metist Athena emana esitab Hesiodos (18/17. saj e.Kr, teoses „Theogonia“) ja Apollodoros (2. saj e.Kr). Metis oli Hesiodose järgi Zeusi esimene naine, „kõige targem nii jumalate kui inimeste seas“, poolenisti jumal, poolenisti surelik. Kui ta Zeusist lapseootele jäi, neelas Zeus ta alla, sest Metis oli lubanud, et pärast tüdrukut toob ta ilmale poisslapse, kellest saab kosmose valitseja. Kui laps hakkas ilmale tulema, lõi Prometheus (või Hephaistos) Zeusile vastu pead ja peast hüppas täies relvastuses välja Athena."


 

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.