Methis nr 8 (sügis 2011)

Vabanumber

doi: 10.7592/methis.v6i8


Koostajad: JAAK TOMBERG, MARIN LAAK

Toimetaja: Marin Laak

 

Keeletoimetajad: Katrin Raid, Tiina Saluvere

Resümeede tõlked: Tiina Kirss, Marika Liivamägi

Resümeede korrektuur: Richard Adang


SISUKORD


Jaak Tomberg, Marin Laak - Saateks

ARTIKLID

1. Virve Sarapik, Piret Viires - Üksildus küberruumis: autori individuaalsus
ja teksti autonoomia

2. Johanna Ross - Aimée Beekmani „Valikuvõimalus“: ühe omanäolise romaani
vastuvõtu dünaamikast

3. Mari-Liis Madisson - Mütoloogilisest mõtlemisest kahe-jalaga-maa-peal-seletustes
4. Ines Piibeleht - Moe fenomen

5. Kadi Haamer - Näitleja (füüsilis-vaimse) kohalolu ja kehastumiskogemuse
fenomenoloogiline uurimine postdramaatilise teatri kontekstis

6. Aile Tooming - Valikuid ja võimalusi: ülevaade Uku Masingu luuletõlkimisest

7. Katrin Puik - Verbaalsest irooniast Heiti Talviku ja Betti Alveri luule näitel

8. Elle-Mari Talivee - Jutustuse ja romaani vahel: Elisabeth Aspe linn

9. Hent Kalmo - Iseseisvusdeklaratsioonid 1776–1918

 

ARHIIVILEID 


10. Mart Orav - „Otsekui maailm klaasseina taga…” Allikainest Aleksander Aspeli
hiliseluloole

 

TEOORIAVAHENDUS 


11. Gérard Genette - Tõenäolisus ja motivatsioon

12. Tiina Kirss - Kultuuritõlge ruudus: Gérard Genette’i „Tõenäolisus ja motivatsioon”
(„Vraisemblance et motivation”)


ARVUSTUS


13. Tiina Kirss - Romaanist ja rahvusest postkolonialismi diskursusesCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.